Telefony serwisowe 24 h/7

510 568 129   |   512 327 791

wykrywanie i gaszenie iskier

komponenty systemu

X

Automatyczne urządzenia gaśnicze stosowane są do szybkiego i niezawodnego gaszenia wykrytych iskier w mechanicznych i pneumatycznych systemach przenośnikowych.

Poszczególne wersje automatycznych urządzeń gaśniczych różnią się liczbą zmontowanych dyszy gaśniczych.

W zależności od średnicy przewodu wyciągowego lub rury opadowej zestawy gaśnicze są montowane w różnej konfiguracji.

Możliwość montażu na rurociągach o różnym przekroju oraz średnicy.

zestaw gaśniczy systemu wykrywania i gaszenia iskier
zestaw gasniczy, system, wykrywanie i gaszenie iskier

X

Centrala grzewcza HBW steruje ogrzewaniem rurociągów montowanych na zewnątrz budynku za pomocą samoregulującej taśmy grzewczej. W przypadku ujemnych temperatur zapobiega to zamarzaniu wody w rurociągu.

Zależnie od modelu, centrala grzewcza może kontrolować trzy lub sześć niezależnych obwodów.

Termostat zewnętrzny wykorzystuje się do włączania i wyłączania poszczególnych odcinków taśmy grzewczej, gdy temperatura spadnie poniżej (t =< 5°C).

System gaśniczy ogrzewany jest elektrycznie za pomocą samoregulującej się taśmy grzewczej.

Termostat, system wykrywania i gaszenia iskier
taśma grzewcza, wykrywanie i gaszenie iskier
centrala grzewcza, wykrywanie i gaszenie iskier
centrala grzewcza, wykrywanie i gaszenie iskier

X

Hydrofor typu WDS jest potrzebny, gdy w urządzeniu gaśniczym nie można uzyskać ciśnienia hydraulicznego

7 bar.

System hydroforowy WDS składa się z wielostopniowej pompy wirnikowej i przeponowego zbiornika ciśnieniowego (ciśnienie dopuszczalne 7 bar). Zużyta woda gaśnicza jest uzupełniana automatycznie po każdym cyklu gaszenia.

Zbiornik buforowy VB potrzebny tylko w przypadku, gdy nie można zapewnić zasilania pompy wirnikowej rzędu min. 240 l/min. Zbiornik buforowy służy także do zapewnienia biologicznego odseparowania wody z wodociągu miejskiego od wody gaśniczej.

hydrofor WDS, wykrywanie i gaszenie iskier
zbiornik buforowy, wykrywanie i gaszenie iskier
WDS100 wykrywanie i gaszenie iskier

X

detektory, wykrywanie i gaszenie iskier

Detektor iskier FSK jest optyczno-elektronicznym systemem dozorowania, który zaprojektowano na potrzeby detekcji iskier w otoczeniu zbliżonym do podczerwieni. Detektor iskier jest przeznaczony do montażu w zamkniętym systemie rur, do którego nie powinno przedostawać się światło z zewnątrz.

Detektor FST spełnia taką samą funkcję jak detektor FSK, elektronika jest zamknięta w takiej samej obudowie. Różnica polega na tym, że jest on  nieczuły na działanie światła dziennego. Detektor z wbudowanym filtrem światła dziennego jest przeznaczony do montażu w otwartych systemach, lecz bez bezpośredniego promieniowania słonecznego. 

Innowacyjny zintegrowany detektor FSM jest kombinacją detektorów FST i FSK. Dzięki specjalnej fotodiodzie możliwe jest wykrycie żaru, gorących powierzchni i iskier. Jest to unikalne na rynku. Do tej pory nie ma innego detektora, który mógłby wykryć w tak szerokim zakresie fal. Optymalizuje to ochronę przeciwpożarową i umożliwia rezygnację z rozwiązań kompromisowych.

FST-LT: to nowy typ detektora do wykrywania żarzących cząstek o bardzo niskich temperaturach, które mogą powstać podczas procesu rozdrabniania. Detektor wykrywa rozżarzone cząstki od ok. 100°C. Dzięki temu obejmuje on zakresem temperatury znacznie poniżej konwencjonalnego wykrywania iskier oraz służy do prewencyjnej ochrony przed tlącym ogniem. Właściwości detekcyjne czujnika zostały sprawdzone przy zastosowaniu skalibrowanego promieniowania ciała doskonale czarnego. Detektor jest nieczuły na światło dzienne.

Dzięki zastosowaniu specjalnej obudowy, detektory można zamontować w bardzo łatwy sposób, w rurach o zróżnicowanych średnicach nominalnych od 100 do nawet 2.000 mm.. Nie ma konieczności dokonywania jakichkolwiek modyfikacji istniejącego już systemu wyciągowego, 

Nie ma również potrzeby montażu dodatkowych klap inspekcyjnych na potrzeby przeprowadzania czynności konserwacyjnych.

Maks. temperatura otoczenia detektorów nie powinna przekraczać 60°C. Jeżeli temperatura w miejscu montażu detektorów oraz w ich otoczeniu przekracza 60°C konieczne jest zastosowanie adapterów (światłowody) w celu odseparowania/ochrony elementów elektronicznych urządzenia.

Detektory iskier wykonano w klasie ochrony IP65.

X

X

centrala sterująca BM6, wykrywanie i gaszenie iskier

Sterowana mikroprocesorem centrala zgłoszeniowa systemu wykrywania i gaszenia iskier zabezpiecza od 2 do maksymalnie 36 obszarów nadzorujących. Modułowa struktura rozbudowy w różnych wersjach:

  • BM 6-2: wyposażona w 2 linie.

  • BM 6-4: wyposażona w 4 linie.

  • BM 6-16 i BM 6-36: podstawowa wersja wyposażona w 4 linie, przy użyciu dodatkowych elementów możliwe w każdej chwili kolejne rozszerzenia do 16 lub 36 linii.

Zależnie od wersji, zainstalowane są 4 albo 32 języki, możliwość przełączenia w każdym momencie.

Przechowywanie w pamięci sprawozdawczej do 2500 zdarzeń, które można przeglądać korzystając z wyświetlacza.

Wszystkie komunikaty wyświetlane są na panelu obsługowym w postaci zwykłego tekstu.

Możliwość podłączenia do 4 szt. detektorów iskier na danej linii.

Wyświetlane i rejestrowane są informacje o liczbie iskier, czasie gaszenia oraz wyłączeniu maszyn.

Automatyczne monitorowanie działania części wykrywczej i gaśniczej zapewnia stałą gotowość operacyjną.

Czujniki są testowane automatycznie.

Odłączenie linii jest wizualnie wyświetlane i rejestrowane.

Wszystkie wyjścia przekaźnikowe (alarm, wtórne wykrywanie, zakłócenie, itp.) można dowolnie zaprogramować.

Każdy obszar (linia) posiada do dyspozycji 2 przekaźniki bezpotencjałowe 230 V/1 A.

Sygnalizacja optyczna ewentualnego ogrzewania wody gaśniczej.

Wbudowane zasilanie awaryjne do 4 godzin pracy.

Rodzaj zabezpieczenia: IP 55.

Do transmisji zdarzeń i wymiany danych z innymi systemami jest opcjonalny interfejs OPC. Funkcja zdalnego sterowania daje dostęp do centrali wykrywania iskier za pośrednictwem Internetu.

W przypadku zakłóceń, jeśli jest zainstalowany odpowiedni modem, technicy obsługi mogą pomóc online.

System wykrywania i gaszenia iskier

Najważniejszym elementem systemu jest Centrala sterująca, która kontroluje wszystkie urządzenia instalacji, która jest gotowe do pracy przez cały czas, stanowiąc prewencję przeciwpożarową w odpowiednich obszarach instalacji. System wykrywania i gaszenia iskier składa się z Centrali, przynajmniej dwóch detektorów oraz właściwego urządzenia do gaszenia z instalacją zwiększającą ciśnienie oraz sygnalizatora optyczno-akustycznego.

uproszczony schemat instalacji wykrywania i gaszenia iskier

Dzięki szerokiej gamie produktów możemy dobrać indywidualnie dla danego przedsiębiorstwa poszczególne elementy instalacji, aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo.

pozostałe komponenty systemu

Hydrofor typu WDS jest potrzebny, by wytworzyć odpowiednie ciśnienie wody niezbędne do prawidłowej pracy dysz gaśniczych, a co za tym idzie do prawidłowego gaszenia wykrytych przez system iskier.

więcej informacji

Centrala grzewcza HBW steruje ogrzewaniem rurociągów montowanych na zewnątrz budynku. Za pomocą samoregulującej taśmy grzewczej zapobiega zamarzaniu wody w rurociągu.

więcej informacji

system wykrywania i gaszenia iskier
detektory systemu wykrywania i gaszenia iskier
ochrona ppoż. zabezpieczenie przeciwpożarowe, detekcja zagrożenia iskry
gaszenie iskier, zabezpieczenie przeciwpożarowe, ochrona ppoż.
hydrofor wykrywanie i gaszenie iskier
hydrofor wykrywanie i gaszenie iskier, ochrona ppoż.

Centrala BM6 to „mózg” całego systemu przeciwpożarowego i to od niej zależy sukces działania instalacji. Urządzenie sterowane jest mikroprocesorem, w pamięci którego przechowuje się do 2500 zdarzeń. Wszystkie informacje można przeglądać na ekranie Centrali systemu wykrywania i gaszenia iskier.

więcej informacji

Detektor iskier jest w stanie wykryć nawet mikroskopijne promienie podczerwone. Informacja jest przekazana do centrali przeciwpożarowej, skąd w ciągu milisekund uruchamiane jest urządzenie gaśnicze, które przez specjalne dysze rozpyla wodę w postaci drobnej mgiełki.

więcej informacji

W naszych systemach wykrywania i gaszenia iskier, jako automaty gaśnicze zastosowane są zestawy gaśnicze za pomocą których zostaje w rurociągu wytworzona ściana wody, która ugasi iskrę/y przedostającą/e się przez nią.

więcej informacji

Prezentacje pokazujące zasadę działania 

systemu wykrywania i gaszenia iskier

FSS YT wykrywanie i gaszenie iskier
FSS LinkedIn wykrywanie i gaszenie iskier
FSS FB wykrywanie i gaszenie iskier

Kontakt

   Biuro                          +48 94 73 265 73

   Dział handlowy        +48 512 327 791

   Dział techniczny      +48 510 568 129

   Dział serwisu            +48 503 995 333

 

Telefony serwisowe 24 h/7

510 568 129   |   512 327 791

Fire Service Systems s.c.

ul. Klasztorna 7A

78-400 Szczecinek

 

NIP: PL 6731803366

REGON: 320126325

Fire Service Systems © 2023 | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | projekt i wykonanie treborprojekt