Telefony serwisowe 24 h/7

510 568 129   |   512 327 791

wykrywanie i gaszenie iskier

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fire Service Systems s.c. z siedzibą w Szczecinku, ul. Klasztorna 7A, NIP: 6731803366, tel.: +48 94 7326573, email: biuro@fss.info.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:

  1. prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako usprawiedliwionego interesu administratora.
  2. przedstawienia oferty, w celu umożliwienia złożenia i realizacji zamówień oraz zawierania umów sprzedaży produktów oferowanych przez spółkę na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli zapytanie wysłane przez formularz zawierało prośbę o ofertę.

 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.

 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, na który wyraziła Pan/Pani zgodę.

 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania zwrotnego kontaktu i obsługi sprawy.

 

Cookies

 

Ciasteczka to małe pliki, które strona przesyła na Twój komputer i zapisuje na twardym dysku przez przeglądarkę (jeśli na to pozwolisz), które umożliwiają sprawdzenie typu twojej przeglądarki oraz zbieranie i przesyłanie pewnych informacji. Są to pliki zawierające identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika.

Pliki cookies mogą być „trwałe” lub „sesyjne”:

 • sesyjny plik cookies wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. 

 • trwałe pliki cookies będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia 

 

Pliki cookies wykorzystywane są aby:

 • zapewnić prawidłowe działanie wybranych funkcji strony internetowej 

 • poprawić użyteczność strony internetowej

 • analizować korzystanie ze strony internetowej w celu poprawy jej struktury i udostępnianych treści

 • zapobiegać wielokrotnej prezentacji temu samemu użytkownikowi komunikatu informującego o wykorzystywaniu plików cookies przez stronę

 • optymalizować stronę (dostosowanie jej wyglądu do możliwości użytkowania na różnych urządzeniach)

 

Jeżeli nie zgadzają się Państwo korzystanie przez nas z plików cookies, mogą Pastwo wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

Jeżeli nie akceptują Państwo postanowień zawartych w powyższym dokumencie, prosimy zaprzestać korzystania ze strony internetowej www.fss.info.pl

Jeśli zmienimy naszą politykę prywatności, zmiany pojawią się na tej stronie.

FSS YT wykrywanie i gaszenie iskier
FSS LinkedIn wykrywanie i gaszenie iskier
FSS FB wykrywanie i gaszenie iskier

Kontakt

   Biuro                          +48 94 73 265 73

   Dział handlowy        +48 512 327 791

   Dział techniczny      +48 510 568 129

   Dział serwisu            +48 503 995 333

 

Telefony serwisowe 24 h/7

510 568 129   |   512 327 791

Fire Service Systems s.c.

ul. Klasztorna 7A

78-400 Szczecinek

 

NIP: PL 6731803366

REGON: 320126325

Fire Service Systems © 2023 | Wszystkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | projekt i wykonanie treborprojekt